Més que un cinema
971 205 453 Ubicació
Compra la teva entrada
Compra la teva entrada
Compra la teva entrada
Asamblea Socios Ordinaria
Asamblea Socios Ordinaria
30 abril 2022

Aquest dissabte 30 d'abril a les 10.30h, se celebra l'Assemblea més important dels últims anys. L'Assemblea en la qual decidirem el futur immediat i crucial del projecte i, per a això, necessitem que vosaltres, els socis, escolteu i valoreu la situació actual per a votar en conseqüència sobre assumptes delicats. 

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.

2. Tancament de comptes anuals 2021.

3. Informació de la situació actual i valoració de les possibilitats de continuïtat o tancament del projecte.

4. Precs i preguntes

Us esperem!

Compartir